LMB Emblēma

Latvijas Malakologu biedrība

English version Sākumlapa LMB Meklē Foto

Latvijas Malakologu biedrība (LMB) apvieno dabas draugus, kam interesē gliemji un to pētīšana. LMB galvenie mērķi ir veicināt malakoloģijas attīstību Latvijā, propagandēt malakoloģijas sasniegumus un gliemju sugu aizsardzību Latvijā, iesaistīt savā darbībā jaunus dalībniekus. LMB ir internacionāla organizācija, par tās biedru var kļūt jebkurš Latvijas, kā arī citas valsts pilsonis, kas atzīst biedrības statūtus un vēlas piedalīties tās mērķu realizēšanā. Biedrības pasākumi notiek latviešu valodā, taču pēc vajadzības varam nodrošināt tulkojumu angļu, vācu un krievu valodās.

LMB dibināta 1999. gada 25. martā. Kopš 2001. gada maija LMB ir Unitas Malacologica (starptautiskas gliemju pētījumu organizācijas) biedrs.

LMB organizē sanāksmes, lekcijas un ekskursijas, lai veicinātu sabiedrības interesi par gliemju faunu un tās aizsardzības problēmām.

Par LMB biedriem aicināti kļūt arī skolotāji un skolēni, kas vēlas piedalīties gliemju atlanta veidošanā un citos biedrības pasākumos. LMB ir sabiedriska organizācija. Biedra nauda gadā ir 2 Ls, iestāšanās maksa 2 Ls. Skolēniem un pensionāriem jāmaksā tikai iestāšanās maksu. Lai iestātos biedrībā nepieciešama viena LMB biedra rekomendācija, kā arī jāuzraksta iesniegumu ar savu malakoloģisko interešu īsu raksturojumu. Tuvākajā sanāksmē Valde izskata iesniegumu un balso par uzņemšanu.

Latvijas Malakologu biedrība ir pārreģistrēta jaunajā LR Uzņēmumu Reģistrā 2005.gada 25.jūlijā ar reģistrācijas numuru 50008042381 kā biedrība.

LMB Valde:

  Valdes priekšsēdētāja Mudīte Rudzīte, Dr.biol.,
   LU Zooloģijas muzeja fondu glabātāja,
  Valdes priekšsēdētājas vietniece Digna Pilāte, Dr.biol.,
   pētniece Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā,
  LMB kasiere Līga Ozoliņa-Moll, Dr.biol.,
   LU Bioloģijas fakultātes asociētā profesore.

Adrese

Pasta adrese:

Latvijas Universitāte
Zooloģijas muzejs
Kronvalda bulvāris 4
Latvija, Rīga
LV-1586

 English version Sākumlapa LMB Meklē Foto

Latvijas Dabas fonds Latvijas daba Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja
Mudīte Rudzīte sadarbībā ar
eko@lanet.lv
2017.01.29-11:36
LDF Latvijas
daba
Meklē Raksti mums
[an error occurred while processing this directive] Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] (none) sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Latvijas Malakologu biedrība [an error occurred while processing this directive] (none)