Latvijas Malakologu biedrība par savu 2011. gada dabas simbolu izvēlējusies lielo dīķgliemezi Lymnaea stagnalis.

[an error occurred while processing this directive]

Lielais dīķgliemezis un arī citi dīķgliemeži ir ievērojami ar to, ka tie piedalījušies Latvijā pirmajā ekoloģiskajā eksperimentā par gliemežu izplatīšanās spēju. Eksperimentu 1922. gadā veikusi Neimaņu Meta Latvijas Universitātes studente profesora N. Lebedinska vadībā, par to publicēts raksts „Gliemežu kurkuļu izturība pret izžūšanu” 1924. gadā. Eksperimenta mērķis bija pierādīt, ka pēc ilgākas uzturēšanās gaisā olas nav traumētas un gliemezēni spēj izšķilties un attīstīties. Eksperiments notika ar vilciena un aeroplāna palīdzību. Olu kokoni bija piestiprināti pie koka nūjas un, braucot ar vilcienu to turēja ārā pa logu, braucot ar aeroplānu kokoni bija novietoti uz stikla plāksnītes, ko turēja rokā pāri lidaparāta malai. Pēc tam gliemežu olas ielika akvārijā, ļāva tām attīstīties un noskaidroja to izdzīvotību. Secinājums bija viennozīmīgs: olas šādu pārvietošanos pārcieš samērā viegli, tātad ūdens gliemeži var izplatīties ar ūdensputnu palīdzību pasīvā veidā. Svarīgi būtu atzīmēt, ka tā ir arī pirmā publikācija latviešu valodā par gliemju faunu.