LMB Emblēma

Gada gliemene 2008

Sākumlapa LMB Meklē Foto

Biezā perlamutrene Unio crassus Philipsson, 1788 iekļauta ES direktīvas 92/43/EEC II un IV pielikumā, Latvijas Sarkanās Grāmatas 2. kategorijā, kā ari Latvijas aizsargājamo dzīvnieku sarakstā. Tā sastopama visā Latvijas teritorijā dabiskās upēs ar straujteču posmiem un smilšu sēkļiem. Taču bagātīgas un veselīgas kolonijas ar jaunām gliemenēm ir tikai nedaudzās vietās. Lielākā daļa populāciju novecošanas dēļ ir iznīkšanas stadijā. Tāpēc Latvijas Malakologu biedrība vēlas pievērst uzmanību šai gliemenei, kura var izdzīvot tikai ļoti tīros un nepiesārņotos ūdeņos. [an error occurred while processing this directive]

 Sākumlapa LMB Meklē Foto

Latvijas Dabas fonds Latvijas daba Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Lappusi «Gadagliemis2008.shtml» veidoja
Mudīte Rudzīte sadarbībā ar
eko@lanet.lv
2014.08.20-15:40
LDF Latvijas
daba
Meklē Raksti mums
[an error occurred while processing this directive] Lappusi «Gadagliemis2008.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] (none) sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Latvijas Malakologu biedrība [an error occurred while processing this directive] (none)