LMB Emblēma

Gada gliemis 2016

Sākumlapa LMB Meklē Foto

Latvijas Malakologu biedrība par savu gada gliemi 2016 izvēlējusi graciozo ūdensspolīti Anisus vorticulus.

Kopš 2004. gada šī mazo saldūdens plaušgliemež suga ir kļuvusi par aizsargājamu visā Eiropas Savienībā, jo iekļauta Eiropas Padomes Direktīvā 92/43/EEK (1992.  gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. T.i., II un IV šīs direktīvas pielikuma sugu sarakstos *. Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā un sugu sarakstā , kurām veidojami mikroliegumi, šī suga nav iekļauta, jo grozījumi mūsu MK noteikumos nenotiek katru gadu. Tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ Latvijas Malakologu biedrība (turpmāk LMB) to ievēlējusi par gada gliemi 2016. Pirmais, ko LMB darīs, būs vēstules rakstīšana Vides un reģionālās attīstības ministrijai, kurā būs izteikts priekšlikums iekļaut šo sugu iepriekš minētajos sarakstos. Vasarā plānojam ekskursijas uz ša sugām raksturīgām ūdenskrātuvēm, lai iegūtu papildus datus par sugas izplatību. Pašlaik tā uzskatāma par samērā reti satopamu.

Par sugas bioloģiju.
Tā ir neliela ūdensspolīte ar saplacinātām vītnēm un ķīli čaulas ārpuses vidusdaļā. Raksturīga dzeltenbrūna čaula, 6 vijumi, no kurām pēdējais mēdz būt šaurāks nekā priekšpēdējais. Čaulas ieeja sirdsveidīgi iegarena, čaulas platums 0,4 – 0,6 cm, augstums – ap 0,08 cm. Čaula ir zema, ar diezgan plānām sienām.

Dzīvo stāvošos, seklos, labi apgaismotos ūdeņos uz ūdens augiem – ezeros, dīķos, vecupēs. Šādiem eitrofiem ūdeņiem parasti draud aizaugšana, bet šai sugai bīstama ir arī ūdeņu attīrīšana no aizauguma.

Dzīves ilgums līdz 18 mēnešiem. Pārtiek no sīkām augu daļām, vienšūnas aļģēm.

Rietumu Palearktikas suga ar izplatības centru austrumu un centrālajā Eiropā. Sastopama Čehijā, DR Anglijā, īrijā, Vācijā, Nīderlandē, Polijā, Slovākijā, Latvijā, Lietuvā, Horvātijā vai Serbijā, Igaunijā, Grieķijā, Ukrainā, Kaspijas jūrā, Dānijā, Beļģijā, Austrijā, Šveicē, Baltkrievijā, Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Rumānijā, Krieviā uz A no Obas, Zviedrijā. Daudzās vietās konstatēta sugas izmiršana vai apdraudētība.

    Nosaukumi citās valodās:
  • angliski: Ram's-horn snail
  • vāciski: Zierliche Tellerschnecke
  • zviedru: sirlig skivsnäcka
  • lietuviešu: žolyninis ritiliukas
  • krievu: Катушка завернутая бескилевая

Tīmeklī pieejamās fotogrāfijas:
Anisus vorticulus – Zierliche Tellerschnecke


* II pielikums: kopienā nozīmīgas augu un dzīvnieku sugas, kuru aizsargāšanai ir jānosaka īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;
IV pielikums: kopienā nozīmīgas augu un dzīvnieku sugas, kurām vajadzīga stingra aizsardzība. [an error occurred while processing this directive]

 Sākumlapa LMB Meklē Foto

Latvijas Dabas fonds Latvijas daba Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Lappusi «Gadagliemis2016.shtml» veidoja
Māris Rudzītis un Mudīte Rudzīte sadarbībā ar
eko@lanet.lv
2016.01.18-14:54
LDF Latvijas
daba
Meklē Raksti mums
[an error occurred while processing this directive] Lappusi «Gadagliemis2016.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] Māris Rudzītis un Mudīte Rudzīte sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Latvijas Malakologu biedrība [an error occurred while processing this directive] (none)