LMB
Latvijas Malakologu biedrība :: Upespērleņu biotopu aizsardzība 2005 – 2007
Par biedrību Valde Kontakti Presei
Latvijas Malakologu biedrība

Upespērleņu biotopu aizsardzība 2005 – 2007

Projekts iesākās 2005. gadā Latvijas Dabas fondā „Ziemeļu upespērlenes aizsardzības programmas” ietvaros. Informācijas par projekta norisi atrodama arī Latvijas Dabas fonda mājas lapā. Turpat izveidota projekta fotogalerija.

Projekta mērķis bija turpināt 2005. gadā uzsākto upju straujteču biotopu atjaunošanu un bebru skaita samazināšanu upespērleņu dzīves vietās Rauzas upes baseinā un Pērļupes (Amatas pietekas) baseina teritorijā un Gaujas Nacionālajā parkā. Projektā iesaistījās Cēsu un Ziemeļvidzemes virsmežniecības noslēdzot sadarbības un līgumus un sniedzot novērtējumus par mednieku kolektīvu paveikto. Turpināta sadarbība ar 9 mednieku kolektīviem, kuru medību teritorijas daļēji vai pilnīgi ietilpst projekta teritorijā. Kopā nomedīti 75 bebri un nojaukti 49 bebru dambji. Panākta ievērojama bebru izpostīto straujteču biotopu atjaunošanās pērleņu dabas liegumu teritorijās, kā arī bebru skaita samazināšanās dabas liegumos un to apkārtnē. Tomēr kopējais bebru skaits projekta teritorijā ir salīdzinoši liels, tādēļ projekta pirmajos gados gūtos rezultātus būtu jācenšas saglabāt turpinot mērķtiecīgu bebru skaita kontroli un straujteču biotopu atjaunošanu pērleņu dabas liegumos un to tuvākajā apkārtnē. Strauta foreļu populācijas papildināšana Rauzas upes baseinā palielina pērleņu kāpuru izdzīvošanas iespējas, projekta ietvaros ar Zivju fonda atbalstu izlaisti 10 000 strauta foreļu mazuļi, kas izaudzēti sadarbībā ar Armandu Rozi, SIA „FAPS”. Saskaņā ar Latvijas Zivju resursu aģentūras ieteikumiem varētu turpināt strauta foreļu mazuļu izlaišanu pērleņu dzīves vietās. Veikta priekšizpēte papildus zivju mazuļu inficēšanas metodes izmēģināšanai.

Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds un līdzfinansēja Zivju fonds.

Latvijas gliemji
LMB
Projekti
Pēdējās izmaiņas: 2022.01.22-02:37

Creative Commons License 2023 Publicēts LU serverī izmantojot Starptautisko Atsaucoties-Nemainot nosacījumus licenci — (CC BY-SA).