LMB Emblēma

Vīngliemežu monitorings

Sākumlapa LMB Meklē Foto
Mudīte Rudzīte
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

*Uzskaitēm izmanto 60 m garu transekti ar biocenometra lielumu 1 m².

*Vīngliemežus iedala sešās vecuma klasēs:

I – šī gada mazuļi, vecums 1-3 mēneši, populācijā parādās jūnija beigās;

II – vienu reizi ziemojuši gliemeži; vecums 1 gads;

III – divas reizes ziemojuši gliemeži; vecums kļūdas robežās varētu būt 2 – 3 gadi;

IV – vismaz trīs reizes ziemojuši gliemeži, ar plānu lūpu; vecums kļūdas robežās varētu būt 3 - 4 gadi;

V – vismaz četras reizes ziemojuši gliemeži, ar biezu lūpu; vecums kļūdas robežās varētu būt 4 - 6 gadi;

VI – apmēram septiņas reizes ziemojuši gliemeži, ar ļoti biezu lūpu un noteikti baltu čaulu; vecums varētu būt vairāk kā 7 gadi.

*Uzskaites paraugs:

Atkār-
tojumi
IIIIIIIVVVIKopā
1.00424313
2.03235215
3.0002417
4.00366419
5.02455114
Kopā051324241168

*Vīngliemežu populācijas vecumstruktūra pastāvīgajā monitoringa parauglaukumā GNP:

*Populāciju vecumstruktūru salīdzinājums kontroles uzskaitēs Jelgavas rajonā 2001. gadā:

*Monitoringa rezultāti:

*Bauskas rajonā lasīšana nav negatīvi ietekmējusi vīngliemežu resursu atjaunošanās spēju – starp lasīšanas vietām konstatētas neietekmētas populācijas;

*Jelgavas rajonā konstatēta lasīšanas ietekme uz populāciju vecuma struktūru, bet populāciju atjaunošanās spēja nav negatīvi ietekmēta;

*Dobeles rajonā lasīšana nav negatīvi ietekmējusi vīngliemežu resursu atjaunošanās spēju – starp lasīšanas vietām konstatētas neietekmētas populācijas.

*Monitoringa metodikas novērtējums:

*2000. gadā notika uzskaites 2 pastāvīgajos parauglaukumos un 7 kontroles uzskaites Bauskas rajonā, kā arī apsekotas vēl 5 vīngliemežu atradnes iepirkšanas vietu tuvumā

*2001. gadā notika uzskaites 2 pastāvīgajos parauglaukumos un 5 kontroles uzskaites Jelgavas rajonā, kā arī apsekotas vēl 5 vīngliemežu atradnes iepirkšanas vietu tuvumā

*2002. gadā notika uzskaites 1 pastāvīgajā parauglaukumā un 2 kontroles uzskaites Dobeles rajonā, kā arī apsekotas vēl 6 vīngliemežu atradnes iepirkšanas vietu tuvumā

 Sākumlapa LMB Meklē Foto

Latvijas Dabas fonds Latvijas daba Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Lappusi «viingliemezha_monit.shtml» veidoja
Mudīte Rudzīte sadarbībā ar
eko@lanet.lv
2014.08.20-15:40
LDF Latvijas
daba
Meklē Raksti mums
[an error occurred while processing this directive] Lappusi «viingliemezha_monit.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] Mudīte Rudzīte sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Latvijas Malakologu biedrība [an error occurred while processing this directive] (none)