Izdruk漮s no http://gliemji.daba.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=gliemenes&s=g

Gliemenes (Bivalvia)



Mud蘋tes Rudz蘋tes teksts



Di鱉 bezzobe
Anodonta cygnea


Di鱉 bezzobe<br><i>Anodonta cygnea</i>
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12. Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12.

Di鱉 bezzobe ir izmros lielk sald贖dens gliemene Latvij, kuras aulas garums var sasniegt 20 un vairk cm. T sastopama ezeros un vecos d蘋譟os.

Di鱉 bezzobe<br><i>Anodonta cygnea</i>
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12. Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12.

Di鱉 bezzobe<br><i>Anodonta cygnea</i>
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12. Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12.

Di鱉 bezzobe<br><i>Anodonta cygnea</i>
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12. Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12.

Di鱉 bezzobe<br><i>Anodonta cygnea</i>
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12. Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12.

Di鱉 bezzobe<br><i>Anodonta cygnea</i>
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12. Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Meldra Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2012.12.


Zieme躁u upesprlene
Margaritifera margaritifera


Zieme躁u upesprlene<br><i>Margaritifera margaritifera</i>
Attla autors: (C) Markuss Moll Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Markuss Moll


Zieme躁u upesprlene Margaritifera margaritifera iek躁auta Latvijas sarkans grmatas 1. kategorij.

Zieme躁u upesprlene<br><i>Margaritifera margaritifera</i>
Attla autors: (C) Markuss Moll Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Markuss Moll


Ja up sakrjas biezs d贖u slnis, veidojas gliemenm nelabvl蘋gi dz蘋ves apstk躁i. Liels gliemenes spj izdz蘋vot, bet mazu躁i iet boj.

Zieme躁u upesprlene<br><i>Margaritifera margaritifera</i>
Attla autors: (C) Markuss Moll Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Markuss Moll


Gliemene ierokas smilt蘋s un atstj r tikai 譟ermea ceturto da躁u. Pa atvrtajiem sifoniem 贖dens iepl贖st un izpl贖st no 譟ermea.

Zieme躁u upesprlene<br><i>Margaritifera margaritifera</i>
Attla autors: (C) Markuss Moll Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Markuss Moll


aulas veck da躁a korod un t atkljas aulas iek禳jie perlamutra sli. Upes 贖den蘋 tie da鱉reiz izskats uzkr蘋to禳i balti un ir viegli ieraugmi.


Cekulain pundurgliemene
Musculium lacustre


Cekulain pundurgliemene<br><i>Musculium lacustre</i>
Attla autors: (C) Aivars Petri禳 Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Aivars Petri禳


Cekulain pundurgliemene Musculium lacustre iek躁auta Latvijas Sarkans grmatas 3. kategorij.


Parast damgliemene
Mytilus trossulus


Parast damgliemene<br><i>Mytilus trossulus</i>
Attla autors: (C) Mud蘋te Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2015.02.04 Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Mud蘋te Rudz蘋te
Tap禳anas laiks: 2015.02.04

Garums l蘋dz 30 mm (s躁kos 贖deos izaug lielka). aula plna, garena, tr蘋sst贖rveida. aulu rj virsma melna vai tum禳i br贖ngana, bie鱉i ar violetu krsojumu.


Biez perlamutrene
Unio crassus


Biez perlamutrene<br><i>Unio crassus</i>
Attla autors: (C) Aivars Petri禳 Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Aivars Petri禳


Biez perlamutrene Unio crassus iek躁auta Latvijas Sarkans grmatas 2. kategorij.

Biez perlamutrene<br><i>Unio crassus</i>
Attla autors: (C) Markus Moll Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Markus Moll


Pc ielik禳anas atpaka躁 贖den蘋 gliemenes izb鱉 kju un cen禳as ierakties smilt蘋s.


Biez perlamutrene
Unio crassus


Biez perlamutrene<br><i>Unio crassus</i>
Attla autors: (C) Normunds Kukrs
Tap禳anas laiks: 2007.08.16 11:00 Uzklik禳譟ini, lai redztu nesamazintu attlu
Attla autors: (C) Normunds Kukrs
Tap禳anas laiks: 2007.08.16 11:00

Lapa veidota ar 隹ttlu albumu kopa v.:6.05.12. [ 2014.11.30./07:18 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksm蘋gu dienu! ---------