Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! !!! [10] Informatīvais stends

Informatīvais stends
Dabas liegumam „Launkalne” izgatavoti divi informatīvie stendi, kas atradīsies Launkalnes pagasta teritorijā. Stendu izgatavošanu atbalstīja pašvaldība.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.]
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------