Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāšanai

Gliemeņu upju aizsardzībaGliemeņu upe


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Normunds Kukārs
Tapšanas laiks: 2007.08.01.

Projektā „Gliemeņu upju aizsardzība” tika realizēti trīs ļoti aktuāli pasākumi:
  1. ) Latvijas apstākļos aprobētas Zviedrijā izmantotās metodes;
  2. ) sagatavoti trīs informatīvie stendi dabas liegumiem „Launkalne” un „Rauza”;
  3. ) sagatavots tehniskais projekts izskalotā upes krasta nostiprināšanai.

!!!


Dr. Lennarts Henriksons


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Normunds Kukārs
Tapšanas laiks: 2007.08.01.

Dr. Lennarts Henriksons (Life projekta vadītājs Zviedrijas Pasaules dabas fondā) mūs informēja par metodēm, kādas izmanto Zviedrijas upēs.
!!!


Malakologi no Zviedrijas


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Sofi Alexanderson
Tapšanas laiks: 2006.08.01.

Vienu nedēļu jūlija beigās Latvijā strādāja četri malakologi no Zviedrijas: (no kreisās) Jakobs Bergengrens, Sofija Aleksandersona, Lennarts Henriksons un Hakans Soderbergs.
!!!


„Skatāmā trauka” izmantošana


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Normunds Kukārs
Tapšanas laiks: 2007.07.30.

Lai varētu pārskatīt upes gultni, jālieto hidrotērpu vai garos zābakus un jāizmanto „skatāmo trauku”.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Normunds Kukārs
Tapšanas laiks: 2007.07.30.

„Skatāmā trauka” korpuss veidots no plastmasas, bet tā apakšā ir izturīgs stikls, kas ievērojami uzlabo redzamību zem ūdens.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Normunds Kukārs
Tapšanas laiks: 2007.07.30.

Sadarbības ietvaros Zviedrijas WWF uzdāvināja Latvijas Malakologu biedrībai četrus „skatāmos traukus” un savu darba metožu aprakstus.
!!!


Apspriede


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Normunds Kukārs
Tapšanas laiks: 2007.08.01.

Notika diskusija par iespējām Zviedrijas upju novērtēšanas metodes izmantot Latvijā.
!!!


Biezā perlamutrene
Unio crassus


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Sofi Alexanderson
Tapšanas laiks: 2008.08.02.

Biezā perlamutrene, tāpat kā upespērlene, ir reta un Eiropā izzūdoša suga, tāpēc katrs atradums visiem sagādāja patiesu prieku.
!!!


Seminārs.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Sofi Alexanderson
Tapšanas laiks: 2006.07.30.

Seminārs Gaujas nacionālā parka telpās.
!!!


Informatīvais stends


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

Dabas liegumam „Launkalne” izgatavoti divi informatīvie stendi, kas atradīsies Launkalnes pagasta teritorijā. Stendu izgatavošanu atbalstīja pašvaldība.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

Viens stends atradīsies dabas liegumā „Rauza”, tā izgatavošanu atbalstīja Palsmanes pagasta pašvaldība.
!!!


Bebru dambis


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ilmārs Piebalgs
Tapšanas laiks: 2004.08.25.

2004. gadā tika konstatēta neparasta situācija: upes straume bija izrāvusi sev ceļu pa bebru alām uz upei paralēlu meliorācijas grāvi, bet bebri bija uzbūvējuši dambi un novirzījuši straumi atpakaļ dabiskajā gultnē. Projekta eksperti papildināja dambi ar vertikāli iespraustiem mietiem.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ilmārs Piebalgs
Tapšanas laiks: 2004.08.25.

2005. gadā bija redzams, ka bebrs cilvēku spraustos kokus papildinājis ar saviem, tādējādi nodrošinot upes galvenās straumes plūsmu pa dabisko gultni, tikai neliela daļa no straumes novirzās uz meliorācijas grāvi. Daudziem simtiem gliemeņu draud palikšana sausumā, ja šis dambis neizturēs.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ilze Čakare
Tapšanas laiks: 2006.06.28.

2006. gadā upes straume bija izlauzusi sev ceļu pa dambja vienu malu, taču bebri to bija nostiprinājuši.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ilze Čakare
Tapšanas laiks: 2006.06.28.

2006. gadā vēl bija atrodami 2004. gadā iespraustie vertikālie koki. Bebri paši nekad tādā veidā kokus nesprauž.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ilze Čakare
Tapšanas laiks: 2006.06.28.

Cauri bebru dambim ūdens visu laiku noplūst uz meliorācijas grāvi, šajā atstraumē varēja atrast arī gliemenes. Lai cik centīgs arī bebrs nebūtu, upes krastu tomēr vajadzētu pilnībā atjaunot, nodrošināt upes straumei ceļu tās dabiskajā gultnē, kurā ir mājvieta simtiem gliemeņu.
!!!

[..]

/ [*] [.]
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------